Stralende voeten, weelderige huid!

Verwen jezelf en boek vandaag nog een hemelse behandeling bij ons.

Stagiere korting

-25%

Korting

Stralende voeten!

Geniet van een pedicure behandeling en/of een ontspannende voetmassage bij 'Dansend op Wolken'. U wordt geholpen door onze Stagiaire Bianca. Mis dit exclusieve aanbod niet! Neem nu contact met ons op en laat je verwennen.

Dit kan voor nu alleen op dinsdag!

Medische voeten zorg 2024


Heeft u een medische voet, dan zijn uw voeten extra kwetsbaar. Uw voeten hebben goede zorg en behandeling nodig. Voer zelf de benodigde preventieve zorg uit, maar laat uw voeten ook regelmatig controleren en behandelen door een KRP geregistreerd medisch pedicure.

 

Klachten en symptomen

 • droge voeten of kloofjes
 • vermindert gevoel
 • extreme gevoeligheid van uw voeten
 • verkleuringen aan de huid van uw tenen of voeten
 • verkleuringen of vormveranderingen aan uw teennagels
  schimmelnagels
 • een wond die slecht wil genezen
 • koude voeten of juist hele warme voeten
 • verminderde beharing op uw onderbenen en voetrug
 • doof gevoel in uw voeten
 • tintelingen in uw voeten
 • brandend gevoel in uw voeten
 • verandering van de stand van uw voeten

 

Medische voet

U kunt complicaties aan uw voeten krijgen wanneer:

de bloedsomloop in uw benen en voeten vermindert

het gevoel in uw voeten vermindert of uitvalt (sensibele neuropathie)

uw voeten van stand veranderen (motorische neuropathie)

 

Wat kunt u zelf doen

Om voetproblemen te voorkomen, kunt u zelf het volgende doen:

 • controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen. Uw voetzool controleert u met behulp van een spiegel of vraag iemand anders om uw voeten te controleren
 • was uw voeten dagelijks met een milde zeep en droog ze goed af, met name tussen uw tenen
 • gebruik geen voetenbaden
 • smeer uw voeten dagelijks in met een voetcrème geschikt voor mensen met diabetes mellitus. Smeer de crème nooit tussen uw tenen
 • gebruik geen (talk)poeder op uw voeten of tussen uw tenen
 • loop nooit op blote voeten en draag ook in uw schoenen altijd kousen/sokken
 • draag goed passende kousen/sokken, zonder strakke boord of stiksels
 • draag goed passende schoenen met een veter- of klittenbandsluiting
 • koop nieuwe schoenen in de namiddag in verband met vochtophoping in de voet en laat uw voeten altijd opmeten
 • controleer uw schoenen dagelijks op steentjes, scheuren en andere oneffenheden
 • gebruik in bed geen kruik of elektrische deken
 • gebruik geen likdoornpleisters of andere producten die druk kunnen veroorzaken op uw voeten
 • is een wondje aan uw voeten niet binnen vijf dagen genezen, laat het dan altijd controleren door uw medisch pedicure of huisarts
 • door voetgymnastiek blijven uw voeten soepel
 • loop met kleine stappen
 • knip geen hoeken van uw nagels en verwijder geen eelt met een handvijl
 • laat uw voeten behandelen door een professionele ProVoet medisch pedicure, geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures

 

Behandeling van de medische voeten van personen met oa. diabetes mellitus, Reumatoide artritis  en poly-neuropathie.

Heeft u medische voet? Verzorg uw voeten dan goed en laat ze daarnaast regelmatig  behandelen door een bij ProVoet aangesloten medisch pedicure. Ook als u geen voetproblemen heeft. Het preventief voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de medisch pedicure. Naast de instrumentele behandeling geeft de medisch pedicure adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Ook kan zij vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts of een specialist.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben hun voorwaarden voor 2024 bekend gemaakt. De zorgverzekeringswet kent een vergoeding voor voetzorg bij mensen met een chronische aandoening en een verhoogd risico op ontstaan van voetulcera; dat zit in de basisverzekering. Bij een aantal aandoeningen zijn soms vergoedingen mogelijk uit de aanvullende verzekering.

Vergoeding en medische pedicure

Als u als naar een medisch pedicure gaat, kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding van uw zorgverzekering voor de medisch noodzakelijke voetzorg. Het is daarbij wel van belang dat uw medisch pedicure is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures. Meer informatie vindt u op de website van ProCert, KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure

 

Podotherapeuten en samenwerking met Dansend op Wolken

Wij heeft een samenwerkingscontract met de volgende podotherapeuten:

RondOm Podotherapie: https://podotherapierondom.nl (Div. Locaties oa. Spijkenisse)

Gaan! Podotherapie: http://www.gaanpodotherapie.nl  (Hoogvliet en Rotterdam)

Avante Podotherapie:  http://www.podotherapie-avante.nl (Spijkenisse Maaswijk)

Hallux Podotherapie: http://hallux-groep.nl (Spijkenisse en omgeving)

H&H Podotherapie: https://www.podotherapiehermanns.nl (oa. Maasstad ziekenhuis, MC Spijkenisse ziekenhuis)

Wender podotherapie:  https://podotherapeut.nl (oa. in Spijkenisse)

 

Voor een overzicht van vergoedingen aangaande medische voetzorg bij zorgverzekering 2024:  https://www.provoet.nl/vergoeding

Bron:  https://www.provoet.nl

 


Wat u moet doen voor vergoeding!


 1. Vraag een verwijsbrief voor de podotherapeut bij uw specialist of huisarts
 2. Maak een afspraak bij een podotherapeut (zie hier boven bij welke Dansend op Wolken zijn aangesloten)
 3. Tijdens de afspraak bij de podoteherapeut worden testen uitgevoerd zodat geindexeerd kan worden hoeveel zorg u medisch noodzakelijk aan de voet nodig heeft.
 4. Maak een afspraak bij een medisch pedicure
 5. Informeer uw podotherapeut bij welke medische pedicure u een afspraak heeft. (Dan maken zij een digitale link tussen podotherapeut en medisch pedicure voor de declaratie).
 6. Ga geregeld voor uw voetzorg naar de medisch pedicure zoals is toegekend door d  podotherapeut.

Deskundige

Medisch Pedicure, Pedicure, Manicure & Schoonheidsspecialiste

Wij zijn ervaren medische pedicures, pedicures, manicures en schoonheidsspecialisten die topkwaliteit diensten bieden, van pedicures tot huidverzorging, waarbij hygiëne en klanttevredenheid voorop staan.

Dansend op Wolken begon met een passie voor voetverzorging en schoonheidsbehandelingen. Sinds 2010 zijn we gegroeid en blijven we excellente zorg leveren aan onze gewaardeerde klanten.


Privacy beleid

Algemene voorwaarden en AVG policy 

 

Algemene voorwaarden van: Dansend op Wolken – Medisch Pedicure & Beauty salon  

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Dansend op Wolken – Medisch Pedicure & Beauty salon (v.a. hier DOW) en een cliënt waarop DOW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. Inspanningen DOW 
DOW zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. DOW zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan DOW melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag DOW het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag DOW de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
DOW moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Betaling
DOW vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. DOW vermeldt

prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en/of op de website .

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.


 1. Personeel in de praktijk
  DOW  heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien DOW dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. 
  De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van DOW  niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door DOW.

  6. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet DOW vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan DOW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
  DOW neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. DOW behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)  

DOW zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
DOW is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DOW verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid
DOW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  DOW  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
DOW is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
DOW geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien:
v De cliënt andere producten dan de door  DOW geadviseerde heeft gebruikt.
v De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
v De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
v De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


 1. Beschadiging & diefstal
  DOW heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. DOW meldt diefstal altijd bij de politie.

  11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch en /of schriftelijk gemeld worden aan DOW. 
  DOW moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal DOW de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit telefonisch en/of schriftelijk kenbaar maakt. Indien DOW  en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of de geschillencommissie van provoet.

 2. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft DOW het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen DOW en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

AVG Privacy Policy

Pedicure Salon Dansend op Wolken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Salon Dansend op Wolken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Pedicure Salon Dansend op Wolken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Salon Dansend op Wolken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon Dansend op Wolken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht;

-         BSNnr;

-         Relevante medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon Dansend op Wolken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwen jezelf met onze luxe behandelingen!

Voeten (verzorging en massages)

Geniet van een verkwikkende behandeling voor je voeten. Laat je verwennen door onze professionele (medisch) pedicures.

Vanaf €27,50

Nagels knippen €27,50
Basis Pedicure Nagels €35,00

knippen, nagelomgeving schoonmaken, eelt cq. eeltpitten verwijderen en crème (max. 30 minuten)
Pedicure Risico voet €40,00

knippen, nagelomgeving schoonmaken, eelt cq. eeltpitten verwijderen en crème (max. 30 minuten) 
Luxe Pedicure €35,00

Nagels Knippen, voeten en onderbenen scrubben, packing voeten, massage onderbenen en voeten (Max. 40 min)
Basis + Luxe Pedicure €59,50

(Max. 60 minuten)
Nagels Lakken (normale lak) €15,00

Basecoat, 2x kleur, 1x top-coat
GelpolishGel-lak €20,00

GelpolishGel-lak verwijderen €15,00


Voet specialisatie

 

Nagelbeugel  €30,00                   

Wordt op maat gemaakt ter begeleiding om een ingroeiende teennagel te voorkomen                      

Orthese €30,00

Op maat gemaakt silicone hulpmiddel om drukplekken bij tenen te voorkomen (likdoorns, eeltpitten, clavus)


Gezichtsverzorging

Ervaar de ultieme huidverzorging met onze schoonheidsspecialistes. Laat je gezicht stralen met onze luxe gezichtsbehandelingen.

Vanaf €45,00

Luxe gezichtsbehandeling €90,00

Reiniging met apparaat, epileren/ harsen gezichtsbeharing, lysing/ peeling met behulp van stoomapparaat, diepte reiniging, gezicht/ decolleté massage, masker, hoofdhuidmassage, koeldamp en dag verzorging (90 minuten)
Klassieke gezichtsbehandeling €60,00

Oppervlakte reiniging, huidanalyse, epileren wenkbrauwen, diepte reiniging, onzuiverheden verwijderen, gezichtsmassage, masker, dag of nachtcrème (60 minuten) 
Reinigende behandeling gezichtsbehandeling €45,00
Oppervlakte reiniging, dieptereiniging, onzuiverheden verwijderen, reinigend masker, lotion, dag crème ( max. 45 minuten)

Wenkbrauwen en Wimpers 

Laat je wenkbrauwen perfect vormgeven door onze experts. Accentueer je gezicht met prachtig gestylde wenkbrauwen en

eye-catching wimpers.

Vanaf €12,50 

Wenkbrauwen  - Epileren €12,50 Tijdens gezichtsbehandeling €10,50
                               - Verven €12,50 Tijdens gezichtsbehandeling €10,50


Wimpers             - Verven €12,50 Tijdens gezichtsbehandeling €10,50


Wimpers + Wenkbrauwen  - Verven €20,00 Tijdens gezichtsbehandeling €17,50


Wimper lift                                - €55,00

Manicure

Verwen je handen met een manicure en gellak. Laat je nagels er verzorgd uitzien met onze kwaliteitsproducten en vakmanschap.

Vanaf €7,50

Manicure basis €7,50 Nagels knippen en vijlen -Alleen in combi met een andere behandeling!
Manicure Luxe €25,00 Nagels knippen, vijlen, nagelriemen behandelen, verzorgend bad, handmassage
Nagels lakken €15,00 normale lak-Basecoat, 2x kleur, 1x top coat
GelpolishGel-lak €20,00


Zeg vaarwel tegen ongewenste haargroei met onze professionele ontharingsbehandelingen. Voel je zijdezacht en zelfverzekerd.

Harsen

Onder benen of armen €25,00
Hele benen of armen €35,00
Oksels €17,50
Bikinilijn €20,00
Borst €32,50
Rug €35,00
Wenkbrauwen €9,00 Tijdens gezichtsbehandeling €7,50
Bovenlip €9,00 Tijdens gezichtsbehandeling €7,50
Bovenlip en kin €15,00 Tijdens gezichtsbehandeling €13,50
Bovenlip, kin en kaaklijn €20,00 Tijdens gezichtsbehandeling € 18,50

Ontharingsbehandeling

Massage

Geniet van onze professionele massages. Kom even helemaal tot rust.

Massage

Ontspannen onderbeen en voet massage (20 minuten) €17,50
Hotstone voeten en onderbenen (30 minuten) €30,00
Lichaam partieel (30 minuten) €35,00
Lichaam totaal (60 minuten) €60,00
Hot stone massage (30 minuten) €40,00
Hand (tijdens behandeling) €10,00
Voet (tijdens behandeling) €10,00

Ontspannende Beauty Behandelingen

Geniet van ontspannende schoonheidsbehandelingen zoals gezichtsbehandelingen, massages en manicures die je laten stralen en tot rust brengen in een serene omgeving.

Persoonlijke Aandacht

Wij hechten waarde aan persoonlijke aandacht en luisteren naar jouw wensen om een op maat gemaakt behandelplan te creëren dat voldoet aan al jouw beauty en wellness behoeften.

Professionele Verzorging

Dansend op Wolken

Medisch Pedicure Specialist

Onze medisch pedicure behandelingen bieden deskundige zorg voor gezonde en mooie voeten, met aandacht voor specifieke voetproblemen zoals likdoorns en ingegroeide nagels.

Deskundig team van medisch pedicure & schoonheidsspecialiste

Ons toegewijde team bij Dansend op Wolken heeft uitgebreide ervaring in medisch pedicure en schoonheidsbehandelingen. Wij streven ernaar om elke klant een ontspannende en verjongende ervaring te bieden.

Natascha van Lent

Medisch Pedicure

Eigenaar Dansend op Wolken


Medisch Pedicure (gediplomeerd)

Medisch Pedicure Oncologie (i.o.)
Medisch Pedicure Sport (gediplomeerd)
Schoonheidsspecialiste (gediplomeerd)

Manicure(gediplomeerd)
Masseur (gediplomeerd)

Regelmatig volg ik bijscholing voor mijn medisch accreditatie en om u zo veel mogelijk up to date zorg aan te kunnen bieden.

Roos Smit

Schoonheidsspecialiste

Roos heeft een passie voor huidverzorging en biedt deskundige gezichtsbehandelingen voor een stralende huid.

Schoonheidsspecialiste (gediplomeerd)

Manicure(gediplomeerd)
Masseur (gediplomeerd)
Voetverzorger (gediplomeerd)
Pedicure (Afronding juli 2024)

Medisch Pedicure (i.o.)

Bianca van den Bergh

Manicure Specialist

Bianca staat bekend om haar nauwkeurige en stijlvolle manicures, met oog voor elk detail.

Manicure

Pedicure (i.o.)


Bianca is met veelzijdigheid en jarenlange ervaringen in de horeca en beveiliging werkzaam en zij is toe aan een carrière switch!

En is vanaf heden onze nieuwe stagiaire.


Maak een afspraak:

Voor contact

Wij bieden professionele medische pedicure en schoonheidsbehandelingen aan.

Openingstijden

Maandag
09:00 - 17:00
Dinsdag
09:00 - 17:00
Woensdag
09:00 - 17:00
Donderdag
09:00 - 17:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag
09:00 - 12:00
Zondag
Gesloten
 
 
 
 
 

Volg ons voor de nieuwste beauty-trends en aanbiedingen!

Wij nodigen u uit om met ons te verbinden op sociale media en deel te nemen aan onze beauty-community. Volg ons voor exclusieve updates over behandelingen en speciale kortingen!